Showroom-/ bedrijfs-/ kantoorruimte te huur/te koop Kerketuinenweg 28, Den Haag 

Dit vrijstaande bedrijfs-/kantoorpand ligt op een uitstekende locatie op het bedrijventerrein ‘Kerketuinen-Zichtenburg’ in Den Haag Zuid-West en bestaat uit een showroom over 2 lagen met achtergelegen bedrijfsruimte/warehouse op de begane grond, alsmede kantoor en buitenterrein. Dit multifunctionele bedrijfscomplex is momenteel in gebruik door Autobedrijf Preuninger.

Locatie, bereikbaarheid en parkeren

Het object is gelegen in Den Haag Zuid-West op bedrijventerrein ‘Kerketuinen-Zichtenburg’. Op dit bedrijventerrein zijn diverse bekende autodealers en auto-onderhoudsbedrijven gevestigd, alsmede keuken- en badkamerspecialisten. Daarnaast zijn er diverse gerenommeerde bedrijven gevestigd, zoals onder andere UWV, het Nederlands Rode Kruis, Gamma, Sligro, Wittebrug, Haeghe Groep, Basic Fit, MCH en McDonalds.

Het bedrijventerrein is goed ontsloten via onder andere de ligging nabij de N211 (Lozerlaan) die aansluit op de Rijksweg A4. Door de ligging nabij de rondweg om Den Haag is ook het centrum van Den Haag goed bereikbaar. De bereikbaarheid met het openbaar vervoer is goed. Op enkele minuten loopafstand bevinden zich de opstapplaatsen voor tram 4 en buslijn 35/36, richting Den Haag centrum of richting het Westland.

Het buitenterrein dat grotendeels is ingericht als parkeerruimte geeft toegang tot ca. 40 auto’s.
In de nabije omgeving is ruim voldoende (gratis) parkeergelegenheid.

Vloeroppervlakte

De vloeroppervlakte van de bedrijfsruimte/kantoorruimte is totaal circa 2.371 m² welke als volgt is onderverdeeld:

Begane grond

Showroom     circa 674 m²
Werkplaats/magazijn     circa 482 m²
Kantoor/overige ruimten     circa 55 m²
Totaal begane grond     circa 1.211 m²

1e verdieping

Showroom circa 1.113 m²
Kantine/kleedruimten/etc circa 47 m²
Totaal 1e verdieping circa 1.160 m²

In geval van verhuur

 • Huurprijs: € 170.000,- per jaar, te vermeerderen met de verschuldigde BTW.
 • Servicekosten: Er worden geen servicekosten in rekening gebracht. Huurder dient zelf zorg te dragen voor levering van nutsvoorzieningen en dagelijks onderhoud aan gebouw en installaties.
 • BTW: Verhuurder wenst te opteren voor BTW belaste verhuur. Indien niet geopteerd kan worden voor BTW belaste verhuur, zal de huurprijs met een nader te bepalen bedrag worden verhoogd.
 • Betalingen: Per kwartaal vooruit te voldoen.
 • Indexering: Jaarlijks, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI), reeks CPI alle huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De volgens het bovenstaande geïndexeerde huurprijs zal nimmer lager zijn dan die van de voorafgaande huurjaren.
 • Huurtermijn: 5 jaar met 5 optie jaren.
 • Opzegtermijn: 12 maanden voor het verstrijken van de lopende huurtermijn.
 • Zekerheidstelling: Een bankgarantie of waarborgsom ter grootte van drie (3) maanden huur, te vermeerderen met BTW. De daadwerkelijke omvang is o.a. afhankelijk van de uitkomst van een kredietwaardigheidsonderzoek.
 • Huurovereenkomst: Huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW conform het model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) vastgesteld, alsmede de daarbij behorende algemene bepalingen en bijzondere bepalingen van verhuurder.

In geval van verkoop

 • Koopprijs: € 1.975.000,- te vermeerderen met BTW.
 • Kadastrale gegevens: Gemeente ‘s-Gravenhage, sectie M, nummer 5171, grootte 20 are 91 centiare.
 • Omzetbelasting: Koper en verkoper zullen opteren voor een BTW belaste levering.
 • Instrumenterend notaris: Nader overeen te komen met koper.
 • Betaling: Betaling zal gelijktijdig met de eigendomsoverdracht plaatsvinden ten kantore van instrumenterend notaris.
 • Kosten: De kosten verbonden aan de eigendomsoverdracht, hieronder te verstaan de kosten van de koopovereenkomst en transportakte en eventueel verschuldigde overdrachtsbelasting zijn voor rekening van de koper.
 • Zekerheidstelling: Koper zal een bedrag gelijk aan 10% van de koopprijs storten op een door de instrumenterend notaris op te geven bankrekeningnummer van zijn kantoor, uiterlijk 14 dagen na definitieve overeenstemming. In plaats van storting van een waarborgsom kan koper ook een aan de instrumenterend notaris gerichte bankgarantie tot eenzelfde bedrag doen stellen, een en ander zoals te doen gebruikelijk.
 • Milieustatus: Het is verkoper niet bekend of het object enige verontreiniging bevat die ten nadele strekt van het huidige gebruik of die heeft geleid of naar de huidige normen ingevolge de wet of jurisprudentie zou kunnen leiden tot een saneringsverplichting van de grond en/of grondwater van het verkochte, dan wel tot het nemen van andere maatregelen. Het is verkoper verder niet bekend of er milieubelastende of voor de volksgezondheid schadelijke materialen zoals asbest, in het verkochte zijn verwerkt die ten nadele strekken van het huidige gebruik of die heeft geleid of naar de huidige normen ingevolge de wet of jurisprudentie zou kunnen leiden tot een saneringsverplichting van de opstallen, dan wel tot het nemen van andere maatregelen.
 • Energielabel: Het object heeft nog geen energielabel.
 • Aanvaarding: In overleg.

Opleveringsniveau

Wij gaan ervan uit dat de bedrijfsruimte in huidige staat wordt opgeleverd, met onder andere de navolgende voorzieningen:

 • Begane grond: Showroom- met kantoorruimte, servicebalie, wachtruimte, toiletruimte en pantry. Een bedrijfsruimte/werkplaats met bruggen, overheaddeuren, wasplaats, magazijn en traforuimte.
 • 1e verdieping: Was en kleedruimte, kantine met keuken, magazijn, technische ruimte en berging.

De ruimte zal worden opgeleverd in de huidige staat en is voorzien van onder andere:

 • Vlak afgewerkte vloer middels vloertegels in de showroomruimte;
 • Vlak afgewerkte monolithische vloer en deels voorzien van spuittegels in de bedrijfsruimte;
 • Overheaddeuren;
 • Representatieve entree aan de voorzijde;
 • Diverse toiletruimten;
 • Verwarming (Gas);
 • Vloerbelasting circa 1.000 kg/m²;
 • Vloerbelasting verdieping circa 400 kg/m²;
 • Kalkzandsteen-wanden tussen de showroom en magazijnruimte;
 • Overige wanden zijn uitgevoerd in metalstud;
 • Vrije hoogte circa 6 meter in de magazijnruimte;
 • Systeemplafond van akoestische mineraalplaten (600 x 1200 mm) met verlichting;
 • Verlichtingsarmaturen;
 • Wandgoten t.b.v. bekabeling;
 • Krachtstroom;
 • Meerdere pantry’s.

Plattegrond

Begane grond met buitenterrein

1e verdieping

Lokatie